Tillverkare
 
Kundvagn
0 produkter
 

Generella ryggbesvär

Uppdaterad 2012-08-28

Ryggont under en längre period 

Att hålla kroppen aktiv ger oftast bäst långtidseffekter. Akupunktur och olika typer av stödförband ger ofta smärtlindring och kan därför vara en viktig del i rehabliliteringen.  Ryggbälten kan vara en hjälp för att avlasta ryggen. Vid rehabliiteringen av ryggbesvär som pågått en längre tid är det viktigt att förbättra ryggfunktionen för att klara sig i vardagen. 

Det finns olika åtgärder som man kan vidta vid långvariga ryggbesvär:

-Träna ryggen. Träning som är speciellt utformad för ryggen ger bättre resultat än vanlig träning. Stabiliserande övningar för bålen, djupa magmuskler och rygg ger ofta bra resultat. Styrkeövningar skall kombineras med rörlighetsträning, koordination- och konditionsträning. 

- Hjälp för att ändra sitt rörelsebeetende. Ibland behöver man professionell hjälp för att förbättra sitt rörelsebeteende. Denna hjälp brukar också öka motivationen och förståelsen.

- Helhetsrehabilitering. Dessa innefattar träning men även social och psykologisk hjälp. 

 

 

Minska risken för ryggont 
- Tänk på hur du lyfter. Håll det du ska lyfta nära kroppen.
- Rör på dig. Motion gör dig starkare, rörligare och smidigare.
- Sträck på dig. Hållningen betyder mycket, så sträck på dig och skjut fram bröstet.
- Använd ryggsäck för att undvika snedbelastning. Vid akut ryggskott är det bästa för läkningen att röra på sig.