Tillverkare
 
Kundvagn
0 produkter
 

Sekretesspolicy

 

Texon Medical respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

 

Informationen kommer inte att delges någon utanför Texon Medical, dess dotterbolag, filialer eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Texon Medical direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig. Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Texon Medicals produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster.

 

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål. Det kan dock förekomma lagstiftning som lägger hinder i vägen.